Planleggingsdager

Marisletta har på lik linje med kommunale barnehager 5 kurs/planleggingdager i løpet av barnehage-året. Disse dagene er barnehagen stengt.

For barnehage-året 2018/2019 er det bestemt at følgende dager blir kurs- og planleggingsdager;

Onsdag 12.9.18.

Fredag 30.11.18 (?)

Onsdag 02.01.19.

Torsdag 14.3.19

Fredag 31.5.19