Planleggingsdager

Marisletta har på lik linje med kommunale barnehager 5 kurs/planleggingdager i løpet av barnehage-året. Disse dagene er barnehagen stengt.

For barnehage-året 2019/2020 er det bestemt at følgende dager blir kurs- og planleggingsdager;

Fredag 13.9.19.

Fredag 29.11.19

Torsdag 02.01.20.

Fredag 20.3.20 

Fredag 22.5.20