Om Marisletta Barnehage

Marisletta barnehage er godkjent for ca 54 barn (litt avhengig av alder) i alderen 0-6 år.

Barnehagen er åpen 12 måneder i året, men stenger 14 dager  midt på sommeren for ferieavvikling. Vanligvis  er barnehagen stengt i uke 29 og 30. Erfaringsvis er det lite behov for barnehage i jul og påske, og eierstyret har bestemt at barnehagen holder stengt i forbindelse med disse høytidene.

Marisletta har på lik linje med kommunale barnehager 6 kurs/planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Disse dagene er barnehagen stengt.

Barnehagen er åpen fra 07:00 til 16:30.