Planleggingsdager

Marisletta har på lik linje med kommunale barnehager 6 kurs/planleggingdager i løpet av barnehage-året. Disse dagene er barnehagen stengt.

For barnehage-året 2023/2024 er det bestemt at følgende dager blir kurs- og planleggingsdager;

Fredag 8.9.

Onsdag 11.10.

Onsdag 29.11.

Tirsdag 2.1.

Fredag 8.3.

Fredag 10.5