Planleggingsdager

Marisletta har på lik linje med kommunale barnehager 5 kurs/planleggingdager i løpet av barnehage-året. Disse dagene er barnehagen stengt.

For barnehage-året 2020/2021 er det bestemt at følgende dager blir kurs- og planleggingsdager;

Fredag 18.9.20.

Mandag 23.11.20

Onsdag 23.12.20.

Fredag 19.3.21

Fredag 14.5.21