Dagsrytme

Dagen i barnehagen er lagt opp etter en fast dagsrytme. Særlig i oppstartsfasen er det trygt med en fast rytme; skape en viss struktur som barna kjenner igjen fra dag til dag. Samtidig er det viktig å kunne legge planer og klokka til side av og til; vi må gi rom til spontanitet og av og til vike fra det vanlige.

TIDSPLAN DAGSRYTMEN

Vi gjør oppmerksom på at alle tider som er satt opp er ca.-tider, så nær som åpnings- og stengetid. Tidene kan påvirkes av så mye, f.eks. barnas lek, været, turer, besøk o.l.

Tidsplanen skal fungere som et verktøy, for å skape trygghet, praktiske løsninger, men den skal også ta vare på Her og Nå situasjonene, den skal være fleksibel, åpen for uforutsette ting.

Når hverdagen fungerer (når det ikke er kaos som råder grunnen) er det lettere å være fleksibel.