Sykdom

Smittefaren er stor i en barnehage, det er derfor viktig at barnet holdes hjemme når det er sykt. Hovedregel er at barn med feber holdes hjemme, men man kan også vurdere hvorvidt barnets allmenntilstand er av en slik karakter at det vil ha det bedre under hjemlige forhold.

Dersom barnet blir syk i barnehagen vil vi ringe foreldrene og avtale når barnet skal hentes.

Ved smittsomme sykdommer må det gis beskjed slik at informasjon kan sendes ut.

Vi ønsker ikke å ha ansvar for medisinering, med unntak av kronisk syke og spesielle tilfeller. Det lages da egen skriftlig avtale.Be derfor lege, hvis mulig, foreskrive medisin som kan tas utenom barnehagetid (øyedråper, penicilin, hostesaft mv).